Skip links
Welkom bij

De Koog, De Waal en Den Hoorn

De drie kerken van de PKN gemeente

agenda

Waar staat de
Protestantse Gemeente
Waal – Koog – Den Hoorn voor?

Samen kerk zijn in de naam van Jezus.En hoe geven we dat vorm?

Eerst de historie. Wat is kerk zijn precies? Voor een inleiding hierop graven we eerst eens even ver terug in de tijd. De korte christelijke encyclopedie, het in 1925 uitgekomen naslagwerk welke volgens zijn eigen inleiding een “gaarne gevraagden raadgever” placht te zijn, noemt 4 aspecten.

Naar onze agenda

01

Het wezen der kerk

De kerk is de gemeenschap van alle gelovigen. Het woord kerk is afgeleid van het Griekse woord Kuriaké, hetgeen betekent: Wat des Heeren is. Een gelovige mag iedereen zich noemen die interesse heeft in de rol die de Heere aan hem of haar heeft toebedacht. En over die rol wordt nagedacht binnen de kerk. Ook binnen de kerken te de Waal, de Koog en Den Hoorn. En we hopen dat iedere bezoeker daarover na- of mee wil denken, en we hopen deze rol via iedere bezoeker naar buiten te dragen.

02

Vormen waarin de kerk zich uit

In 1925 sprak men noch over een strijdende en triomferende kerk. Anno nu wil de gemeente Waal – Koog – Den Hoorn graag een dienende kerk zijn. Dienend voor iedereen, voor alle leden en voor alle mensen die op een bepaald moment, hetzij tijdens een kerkdienst, hetzij tijdens een concert, hetzij als bezoekje om rust en bezinning te zoeken, in één van de gebouwen aanwezig zijn.

03

De bedelingen der kerk

Oftewel: de verspreiding van de kerkgemeenschappen. Begonnen op Pinksteren een kleine 2000 jaar gelden heeft de kerk zich uitgebreid over de gehele wereld. Zelfs op Texel. Op het gouden Boltje vindt men een keur aan kerkgenootschappen, waarin de Protestantse Gemeente Waal – Koog – Den Hoorn zowel onderscheidend als meewerkend probeert te functioneren.

04

Eigenschappen der kerk

We noemden in 1925, en we noemen ook nu: 1. Eenheid. De gemeente Waal – Koog – Den Hoorn is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Algemeenheid. Als kerk geplaatst op een gedeelte van Texel kijken we verder, de kerkelijke gemeente staat midden in de wereld. 3. Christelijkheid. We belijden dat Christus het hoofd en de koning van ook onze kerk is.Historie in het heden

Laatste berichten

Kerkdiensten & Evenementen