Skip links

De Koger kerk is een prachtig klein kerkje.

Van oudsher is De Koog een vissersdorp.

Het is nu dé badplaats van Texel. Jaarlijks overnachten er een miljoen toeristen in de Koog.

In de Dorpsstraat zijn veel cafés, restaurants. Het is het Texelse dorp met de meeste reuring.

Van het oude dorp is de kerk en nog één huisje over. Dit huisje staat naast de kerk.

De Koger kerk is een prachtig klein kerkje.

Vanbuiten is het mooi. Van binnen is de kerk ongelooflijk intiem, er is een enorme rust. Een groter contrast met het dorp kan bijna niet!

Je voelt op deze plek dat er eeuwenlang is gebeden. Vroeger ging men naar het dorp om te bidden, in het bijzonder voor de vissers en zeelieden. Nu lopen de mensen snel naar de restaurants en discotheken.

En toch voor intieme momenten, met een kleine groep mensen, is de kerk van de Koog een werkelijk prachtige plek.

Om samen te komen, om geloftes uit te spreken, om dankbaar te zijn en het leven te vieren.

Een bijkomstig voordeel is ook, mocht je daarna trek hebben, of zin in een drankje, dan is dat dichtbij.

De kerk biedt plek aan zo’n 70 mensen.

De Schuilhut

De schuilhut staat naast de Koger kerk, het is een ruimte waar na de dienst koffie wordt gedronken.

Het is een rustige plek om samen te komen, voor een hapje en drankje of vergadering.

De inrichting is heerlijk ouderwets, de tijd lijkt wel even stil te hebben gestaan. In het verleden deed de ruimte ook wel dienst als dorpshuis, er is bijvoorbeeld een kleine bibliotheek.

Tegenwoordig is het kerkje met het naastgelegen huisje nog het enig overgebleven pand uit het oude De Koog.

In 1415 gaf hertog Willem van Beieren aan ‘de lieden van Rijsduinen’ onder bepaalde voorwaarden toestemming tot het bouwen van een eigen kapel. Rijsduinen lag bij De Koog in wat tegenwoordig het Kogerveld heet. Daarom neemt men 1415 aan als het bouwjaar van de kerk in De Koog. In 1503 wordt in een geschrift van de Texelse schepenen Coppen Gerritsz. en Symon Isbrantsz. ook gewag gemaakt van het kerkje. Zij hadden de vier kerkmeesters van De Koog voor zich geroepen om hen te laten verklaren dat zij de buitendijkse wadgronden, die het eigendom van de kerk waren, onder het gezag moesten laten stellen van Jan van Schoonhoven, raadsheer in het Hof van Holland. Het kerkje was toen, na de ondergang van De Westen, de belangrijkste bedeplaats geworden voor de Texelse vissers (De Koog was in die tijd een vissersdorp).

In 1559 is de kapel van De Koog tot parochiekerk verheven onder het priesterschap van Antonius Cornelis Stam. Tijdens de inval van de Watergeuzen op 25 maart 1571 ontkwam ook de kerk van De Koog, evenals die in de andere dorpen, niet aan hun vernielzucht. De achteruitgang van De Koog, na een stormvloed en verzanding van het zeegat voor het dorp, kreeg in 1623 gestalte toen de Regenten en Kerkmeesters van De Koog van de Staten van Holland een octrooi kregen om belasting te heffen op het gebruik van bier en wijn bij tappers en herbergiers ten behoeve van de kerk die in financiële nood was geraakt door opbouw en onderhoud van de kerk ten dienste van de binnenkomende schepen.

In de muurankers van de kerk staat het jaartal 1719, waarschijnlijk heeft toen een verbouwing plaatsgevonden.

Tot 1921 lag voor de kerk een zeer oude grafsteen met gotische inscriptie, die echter spoorloos verdwenen is. In de kerk zelf lag een zerk van dominee G. Vlaming die op 19 november 1735 overleed op de leeftijd van 67 jaren, 17 (?) maanden en 20 dagen. De zerk van zijn dochter raakte ook zoek. Het voormalige kerkhof van De Koog lag op de plaats van de huidige Vogelmient.

Tegenwoordig is het kerkje met het naastgelegen huisje nog het enig overgebleven pand uit het oude De Koog.

(bron Texel Plaza)

Inmiddels (2014) is het interieur van het kerkgebouw gewijzigd, waarbij het orgel is verplaats naar het liturgisch centrum.
Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde Kerk. Zaalkerkje van opnieuw gebruikte baksteen, boven de voorgevel die in ankers 1719 was gedateerd, een klokkekoepeltje. Mechanisch torenuurwerk uit de 17de eeuw, voorzien van elektrische opwinding.

koog de koog kerk demtex texel 01
koog de koog kerk demtex texel 03
koog de koog kerk demtex texel 09
koog de koog kerk demtex texel 12

Belangrijke data

1415
Ontstaan

Hertog Willem van Beieren, geeft toestemming tot het bouwen van een eigen kapel.

1719
Verbouwing

In de muurankers van de kerk staat het jaartal 1719, waarschijnlijk heeft toen een verbouwing plaatsgevonden.

1559
Parochiekerk

Kapel van De Koog tot parochiekerk verheven.

2014
interieur kerk gewijzigd

Inmiddels is het interieur van het kerkgebouw gewijzigd, waarbij het orgel is verplaats naar het liturgisch centrum.

Locatie